September 29, 2017

Depozitimi i dritës

Autor: Erdal Simsek Luftërat me prokurë, rritja e dukshme e racizmit në Evropë, evoluimi i shpejtë i politikanëve gjermanë në nazizëm dhe luftërat e pafundme

Read More