October 2017

Gjykim dhe terror

Qeveria amerikane ka ndjekur penalisht 825 persona për terrorizëm që nga sulmet e 11 shtatorit. Shumica prej tyre asnjëherë në jetën e tyre nuk kanë

Read More

Zbulime të reja mbi dritën

Konfirmohet në hapësirë natyra e dyfishtë e dritës, pra aftësia e saj që të jetë njëkohësisht valë dhe grimcë, që parashikohet nga fizika kuantike, sipas

Read More