July 6, 2018

Feja në sferën publike

Sfera sociale dhe ajo politike janë fare pak të dallueshme ndërmjet vete dhe politika është në shërbim të shoqërisë. Kështu politika përbën një shprehje të

Read More