April 2019

Dialog për shkak të besimeve…

Dr. Salahudin Ahmed Keftaro Islami në natyrën e tij e njeh Hebraizmin dhe Krishtërimin, sikurse e pranon se popuj të ndryshëm e përqafuan idhujtarinë, besimin

Read More