Opinion

Shtetet në botë kanë qenë në dijeni për pandeminë COVID-19!!!

Themeluesi i Microsoftit, miliarderi dhe “humanisti” Bill Gates me 3 prill të vitit  2015 e ka parashikuar pandeminë e virusit COVID-19 me ç’rast përveç tjerash ka cek:” i bëjë thirrje liderëve botëror që të përgatiten për pandeminë në të njëjtën mënyrë si po përgatiten për luftë”.

Thirrjes së Bill Gatesit i janë përgjigjur liderët botëror dhe qeveritë e shteteve në botë me kohë dhe që nga viti 2017 kanë bërë përgatitjet e duhura për t’u përballur me korona virusin COVID-19.

Sipas raporteve vjetore të publikuara nga portalit www. wits.worldbank.org për eksportin dhe importin e instrumenteve dhe aparateve për testet diagnostifikusepër korona virus COVID-19 nga ana e shteteve në botë për vitin 2017, 2018 dhe 2019, del se shumica e qeverive shteteve në botë kanë qenë në dijeni për pandeminë e korona virusit COVID-19 së paku  tri vite para shpërthimit të pandemisë së korona virusit COVID-19 Vuhan të Kinës.

Nga kjo shihet qartë se pandemia e korona virusit COVID-19  është një skenar i planifikuar dhe përgatitur në nivel global së paku pesë vite më parë, ashtu siç e ka parashikuar miliarderi dhe “humanisti”Bill Gatesi në vitin 2015 duke paralajmëruar liderët botëror që të përgatiten të përballen me këtë pandemi, realizimi i së cilës filloi në fund të vitit 2019 apo më mirë të them në fillim të vitit 2020 në Vuhan të Kinës.

Në këto  raporte tët publikuara nga portali https://wits.worldbank.org jepen shënime për vitet 2017, 2018 dhe 2019 për shtetet e botës veç e veç për shumat e parave të paguara në dollar amerikan për eksportim dhe importin e  instrumenteve dhe aparatevepër diagnostifikimin e testeve për COVID-19, ashtu që gjatë vitit 2017 kanë eksportuar 94 shtete ndërsa kanë importuar 99 shtete, gjatë vitit 2018 kanë eksportuar 106 shtete ndërsa kanë importuar 114 shtete dhe gjatë vitit 2019 kanë eksportuar 85 shtete ndërsa kanë importuar 89 shtete, instrumente dhe aparate për diagnostifikimin e testeve për korona virusin COVID- 19.

Sa për ilustrim në këtë prezantim në vijim i kam zgjedhur vetëm disa shtete nga raporti i exportit për vitin 2018, ndërsa të gjitha raportet tjera komplete për çdo shtet veç e veç sipas viteve, 2017, 2018 dhe 2019,për ata të cilët duan më gjerësisht të njoftohen, mund të gjejnë në linkun: https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780

N.r. Emri i shttetit      Kodi   Përshkr. i prod. COVID-19 Viti    Shuma(USD)

1. Bashk.Evropian  902780    Instr. dhe apar. për teste   2018   2.885.620.000
2. SHBA-ja              902780    Instr. dhe apar. për teste   2018   2.474.886.000
3. Gjermania            902780    Instr. dhe apar. për teste   2018   2.282.319.000
4. Japonia                902780    Instr. dhe apar. për teste  2018    1.292.837.000
5. Kina                    902780    Instr. dhe apar. për teste   2018      804.311.000
6. Zvicra                  902780    Instr. dhe apar. për teste    2018      582.015.000
7. Mbr.e Bashk.       902780    Instr. dhe apar. për teste    2018      453.206.000
8. Franca                  902780    Instr. dhe apar. për teste    2018      411.410.000
9. Italia                    902780     Instr. dhe apar. Për teste   2018      184.702.000
10.  Izraeli                902780     Instr. dhe apar. Për teste    2018     38.932.000
11.  EBA                  902780     Instr. dhe apar. për teste     2018       32.796.000
12. India                   902780     Instr. dhe apar. për teste     2018       32.049.000
13. Indonesia           902780      Instr. dhe apar. për teste     2018      30.605.000
14. Federata ruse     902780      Instr. dhe apar. për teste     2018       20.843.000
15. Turqia                902780      Instr. dhe apar. për teste     2018       13.378.000
16. Serbia                902780       Instr. dhe apar. për teste     2018        1.903.000
17. Kroacia              902780       Instr. dhe apar. për teste     2018        1.397.000
18. BeH                   902780       Instr.dhe apar. për teste      2018            143.3

Përkundër censurës të paparë gjer tani në historinë më të re të civilizimit njerëzor që është duke u ndërmarr nga mediat e shkruara dhe elektronike, si dhe  nga rrjetet sociale  lidhur me pandeminë e korona virusit COVID-19, lufta dhe përpjekja   për të dal e vërteta po del në shesh çdo ditë e më shumë në opinionin publik kombëtar dhe ndërkombëtar, duke marrë për parasysh edhe këto të dhëna statistikore instrumenteve dhe aparateve për diagnostifikimin e  korona virusit COVID-19 nga ana e shteteve në botë gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019.

Kjo teori konspiracioni apo skenar i përgatitur më parë  lidhur me  pandeminë e korona virusit COVID-19 po implementohet pothuajse nga  të gjitha shtetet e botës, jo vetëm nga liderët shtetëror,  qeveritardhe politik në botë, por edhe nga mediat e shkruara, portalet elektronike dhe rrjetet sociale, si dhe po zbatohen në praktik nga ministritë përkatëse qeveritare në botë.

Në përfundim të këtij përshkrimi iu mbetet  lexuesve  të vlerësojnë vet dhe të besojnë lirshëm akoma se a është pandemia e korona virusit COVID19 teori konspirative apo skenar i përgatitur kohë më parë ?!!/gazetaimpakt 

OPINIONE