Afrika

Sionizmi dhe Afrika

Nga Rosa Moro Afrika dhe “Lufta e Shenjtë” kundër Islamit Nga viti i themelimit të tij, “Izraeli” ka kërkuar aleatë dhe klientë në Afrikë, ashtu

Read More