arme

Arsenali në hije bërthamor i Izraelit

Sipas CSIS, Buletinit të Shkencëtarëve Atomik, Qendrës për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjen, Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve të Paqes në Stokholm (SIPRI), një institut udhëheqës

Read More