Thellohet pabarazia, rritet numri i personave me pagë minimale dhe maksimale në tremujorin e dytë

Vendimet e qeverisë për rritjen e pagës minimale dhe dyfishimin për nivelet e larta drejtuese ndikuan përkatësisht në zgjerimin e kategorisë së punonjësve me pagë minimale dhe atyre më pagë maksimale në totalin e të punësuarve më sigurime.

Sipas të dhënave të INSTAT, nga totali i të punësuarve që paguajnë sigurime shoqërore 30.6 për qind e tyre kanë paga deri në nivelin minimal 40,000 lekë.

Kjo kategori pësoi rritje me 7.6 pikë për qind në raport me një vit më parë. Kjo ndodhi për shkak të ndryshimit të kufijve të pagës minimale, e cila u rrit në prill 2023 në nivelin 40 mijë lekë nga 340 mijë lekë që ishte më parë.

Në tremujorin e parë 21.6 për qind e totalit të punonjëseve paguheshin deri në pagën minimalë 340 lekë dhe 17 për qind ishin në kategorinë 340-40 mijë lekë.

 

Pesha e punonjësve me pagë 40-50 mijë lekë në totalin e të punësuarve u rrit gjithashtu me ritme më të larta se kategoritë e tjetra. Ne tremujorin e dytë 18.2 të punonjësve me sigurime ishin në këtë nivel page, nga 14 për qind në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Rritja e ndjeshme u vu re në kategorinë e pagave të larta mbi 120 mijë lekë. Personat me nivele të larta ta pagave zunë 8.8 për qind të totalit te të punësuarve me një rritje gati 3 për qind në krahasim me të njëjtën periudhe të vitit 2022. Zgjerimi i kësaj kategorie erdhi si rrjedhojë e vendimeve të qeverisë për dyfishimin e pagave në funksionet e larta të administratës publike pas zgjedhjeve vendore.

Pavarësisht presioneve që po vijnë nga mungesa e fuqisë punëtore struktura e punësimit në vendin tonë dominohet nga personat që paguhen në pagën minimale.

Vendi ynë ka pagën minimale një nga më të ulëtat në Europë sipas të dhënave të krahasueshme nga Eurostat. Ky nivel në Shqipëri imponohet nga modeli ekonomik bazuar tek krahu i lirë i punës dhe në industri që kërkojnë intensitet punësimi të tilla si industria e përpunuese dhe bujqësia.

Prej dekadash vendi nuk po mundet të integrohet në zinxhirët e lartë të vlerës dhe të orientojnë zhvillimin ekonomik bazuar në aftësi. Pagat e ulëta janë faktori kryesor shtytës për emigrimin e lartë të forcës punëtore dhe kryesisht moshave të reja.

Të gjitha anketat mbi emigracionin tregojnë se mbi rreth 90 për qind e emigrantëve vendosin të largohen për arsye ekonomike.

Emigrimi në nivele të larta rrezikon edhe me tej zhvillimin e ekonomisë, pasi me një forcë pune të plakur dhe me mungesë të thellë aftësish në tregun e punës vendi rrezikon të mbetet në rrethin vicioz të një ekonomie joproduktive./Monitor

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne