Vaksina mRNA mund të ndryshojë kodin gjenetik DNA të njeriut

nga Mr. sc. Arna Šebalj

  Video biseda me  Tal Zaksin, drejtorin ekzekutiv të shërbimit medicinal të kompanisë farmaceutike Moderna e cila prodhon injeksione eksperimentale të teknologjisë gjenetike, konfirmon se injeksioni me përbërje  gjenetike mRNA për COV-19 mund të ndryshojë kodin e juaj gjenetik, DNA.

Kjo bisedë në TEDxBeacon Street është realizuar në vitin 2017 për kanalin You Tube, nga Silview Media Backup Channel.

Tal Zaksi këtë e quan“hakerim të softverit  të jetës“. Në minutën e parë të video bisedës Zaksi ka theksuar se:“ Përjetojmë këtë revolucion shkencor fenomenal digjital dhe sot jam këtu për t’ju treguar se në fakt po hakerojmë softverin e jetës dhe po ndryshojmë mënyrën me të cilën mendojmë për preventivën dhe shërimin e sëmundjes“. Bile përsërit se” ata(kompania farmaceutike Moderna) lidhur me këtë mendojnë si një sistem operativ, që në vend web të Modernës e shënojnë si“Sistemi ynë operativ“.

Në minutën tjetër të video bisedës Zaksi thotë:“ Në çdo qelizë gjendet sendi i cili shkurtimisht quhet RNA apo mRNA afatshkurtër, e cila përcjell informatat kritike nga DNK në gjenet tona në protein, i cili në të vërtet është sendi prej të cilit jemi krijuar. Kjo është informata kritike e cila përcakton se çfarë do të bëjë qeliza. Prandaj, ne për këtë mendojmë sikurse për një sistem operativ… Kështu që nëse këtë do të mund të ndryshonim… në rast se do të vendosim linjën e kodit ose do të ndryshonim linjën e kodit, atëherë kjo do të kishte implikimet  e thella për të gjitha, që nga gripi gjer te kanceri“.

Kur “ndryshon“ linja e kodit apo“vendoset“ linja e kodit (i referohet DNA-së), atëherë edhe  kodi gjenetik ose DNA-ja ndryshon, që do të thotë se tek  individi apo subjekti“tani ka ndryshuar gjenotipi i njeriut në atë që “shkencëtarët“e kanë koduar“.

Pas kësaj, individi apo subjekti më nuk mbetet  krijesë e Zotit,  por shndërrohet në krijesë të njeriut, që do të thotë se individi apo subjekti do të jetë“patentë“ eksperimental.

Më tutje cek se mRNA-ja do të urdhërojë qelizave të“kodojnë“ proteinin e“virusit“. Ky“  protein i virusit “ për trupin është i huaj. Trupi i individit krijon proteinin  e huaj të cilin sistemi imunitar  e sulmon. Kur trupi i huaj krijon proteinin të cilin sistemi imunitar e sulmon, atëherë sistemi i juaj imunitar sulmon proteinin të cilin e krijon trupi i juaj,  që do të thotë se po ndodh“përgjigjja auto imune“ apo“sëmundja auto imune“.

Në vaksinën normale sistemi imunitar sulmon sasinë e kufizuar të“qelizave“ në adjuvans duke krijuara anti trupa ose përgjigje imunologjike të cilën më vonë mund ta njeh në rast se individi bie në kontakt me“qelizën“ e njëjtë apo të përafërt.

Nga fjalët e Tal Zaksit, drejtorit ekzekutiv të kompanisë farmaceutike Moderna, konkludohet se  vaksina me përbërje të mRNA mund të ndryshojë gjenotipin njerëzor. Pa marr parasysh në dizajnin apo“efektet e padëshiruara“, kjo teknologji po shfrytëzohet pikërisht për këtë. Këtë e quan“terapi informative“, edhe pse të tjerët do ta quanin“shkencë e çmendur“. Në përpjekjet  që të “rishkruhet“ kodi gjenetik  në mënyrë që të korrigjohen mangësitë, studimet kanë treguar se ka pas“dështimet e kaskadës“.

Me fjalë tjera, ndryshimi i një “gjeni të dëmtuar“ në një gjenotip do të shkaktojë që gjenet tjera të “dështojnë“ apo të krijojnë probleme.  Dhe nuk është vetëm se gjeni i ardhshëm  do të bëhet  i papërdorshëm, por edhe shumë  gjene të tjerë.  Është më se mundshme pasi që ekzistojnë më shumë se 400 efekte të dëmshme rreth injeksionit eksperimental të mRNA-së.

Burimi: LOGIČNO.com

Përktheu: Av. Faik Miftari

P.S. Zgjedhja mbetet tek ju, lexues, para se të vendosni, ata të cilët mendojnë të vaksinohen, mendoni mirë se çfarë i bëni trupit të juaj me vaksinim, të cilin pas vaksinimit me përbërje mRNA do të shndërroni trupin e juaj të krijuar nga Zoti, në trup i cili do të përdoret si patent eksperimental.

Në fund mos të harrojë të cek se vaksinat, nuk janë të  lejuara nga agjensionet për lejimin e përdorimit të ilaqeve(sikurse që është FDA-ja amerikane apo EMA e Bashkësisë Evropiane), porse kanë leje për përdorim urgjent gjersa “zgjat gjendja e jashtë zakonshme-emergency use”, që do të thotë se nuk janë  kryer  akoma studimet e nevojshme, e as që kanë marr leje për shpërndarje dhe shitje normale, porse janë në fazën eksperimentale të implementimit  mbi  njerëzit, në vend të minjve të bardhë, të cilët me zbatimin e kohëpaskohshme të “gjendjes së jashtëzakonshme” ndaj qytetarëve në botë nga rreziku i korona virusit COVID-19, po mbahen në një frikë  të paparë në historinë e civilizimit njerëzore plot një vit.

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne