Sociale

Abuzimi i fëmijëve në internet, UNICEF nxjerr shifrat tronditëse

Gjatë samitit për abuzimin e fëmijëve në internet, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF ka publikuar shifra dhe fakte tronditëse.

Sipas UNICEF, mosha mesatare kur fëmijët e anketuar në botë kanë aksesuar internetin për herë të parë është 9 vjeç. Mesatarisht, një fëmijë qëndron online 3 orë në ditë dhe 14% e fëmijëve të anketuar kanë përjetuar online diçka që i ka mërzitur.

Shifra dhe fakte nga UNICEF:

Mosha mesatare kur fëmijët e anketuar kanë aksesuar internetin për herë të parë është 9 vjeç.

• Mesatarisht, një fëmijë qëndron online 3 orë në ditë

• 37% pohojnë se kanë përdorur internetin nga mosha 8 vjeçare ose edhe më herët.

• 51% e fëmijevë të anketuar kanë akses online sa herë që ata dëshirojne
• Smartphone është mjeti për i përdorur.

• 77% (bazuar në ata që kanë qënë pjesë e studimit) përdorin telefonin çdo ditë
Fëmijët e përdorin internetin për argëtim dhe rrjetet sociale
• Youtube është faqja/app më e klikuar (72%)
• Instagram (58%)
• Facebook (50%)
• What’s app (49%)
Në përgjithësi fëmijët e anketuar kanë më shumë aftësi teknologjikë online se prindërit e tyre.
• 14% e fëmijëve të anketuar kanë përjetuar online diçka që i ka mërzitur. ( mosha 15-17)
• 1 në 5 fëmijë nuk ia ka treguar askujt ndodhinë që e ka mërzitur.

• 1 në 5 fëmijë ka parë imazhe dhune ose abuzimi online.

• 17% e fëmijevë të anketuar ka parë imazhe ku flitet për dhunë fizikë.

• 1 në 10 fëmijë (bazuar në ata që kanë qënë pjesë e studimit) ka parë përmbajtje ku flitet për vetëvrasje.
Më shumë se 20% e fëmijëve të anketuar pranojnë të gjitha kërkesat për shoqëri në rrjetet sociale
• 25% e fëmijëve kanë bashkëvepruar online me dikë që nuk e njohin në jetë
• 16% e fëmijëve kanë takuar përsonalisht dikë që e kanë njohur në internet
• Prindërit kanë njohuri vetëm për 9% të këtyre ndodhive.

• 1 në 10 fëmijë (9%) ka patur një përvojë të padëshiruar në internet.

• 75% e fëmijëve të anketuar kërkojnë ndihmë dhe mbështetje nga bashkë-moshatarët.

Fëmijët e anketuar pohojnë se nuk kanë asnjë kontroll ose supervizim nga prindërit në:
• 78% shohin online video
• 58% vizitojnë rrjetet sociale
• 57% përdorin aplikacionet e mesazheve.

OPINIONE