Rajoni

Anketa e tretë pas zgjedhjeve, Besa dhe BDI përsëri të barabarta

Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së Mirë gjatë periudhës 19-22 maj 2017 ka realizuar ankete në lidhje me formimin e qeverisë pas marrjes së mandatit nga mandatari I ri, ndërsa e ka hulumtuar edhe rejtingun e partive politike.

Anketa është realizuar vetëm me shqiptarë në një ekzemplarë prej 700 të anketuarve.

Për shkak te modelit zgjedhor, IHPQM zbaton metodologji të veçantë për zonat dhe komunat, në të cilat shqiptarët janë shumicë, me qellim që kështu ta arrijë saktësinë e besueshmërisë dhe preferencën e shqiptarëve ndaj partive politike shqiptare.

Anketa është realizuar duke zgjedhur të anketuar të rastit, ndërsa mostra është stratifikuar për të ruajtur përfaqësimin e popullatës në komuna dhe njësi zgjedhore, aty ku shqiptarët janë shumicë. Në këtë mostër janë ruajtur specifikat karakteristike të popullatës, siç janë: gjinia, mosha, arsimi dhe vendbanimi rural/urban, duke e përcjellë edhe distrubuimin gjeografik të gjithë popullatës.

Hulumtimi është bërë përmes telefonit me 700 të anketuar . Gabimi margjinal i kësaj ankete është +/- 3.5%.