Shqiperia

Bilanci i qeverisë për janarin, minus 25 mln dollarë

Bilanci i buxhetit të shtetit në Janar u mbyll me 25 milionë dollarë më pak se plani duke shënuar një nga rëniet më të forta brenda një muaji.

Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në muajin e parë të vitit, të ardhurat totale të buxhetit të konsoliduar të shtetit, ku përfshihen të ardhurat e qeverisë qendrore, të pushtetit vendor dhe të institucioneve të tjera publike, ngecën në 345 milionë dollarë nga 370 milionë dollarë që ishin programuar.

Ky është një nga rezultatet më të dobëta në mbledhjen e të ardhurave krahasuar më planin. Por kriza e buxhetit është edhe më e thellë se kaq, pasi të ardhurat kanë rënë krahasuar edhe më një vit më parë.

Sipas statistikave të detajuara nga Ministria e Financave, krahasuar me janarin e 2018-ës të ardhurat e mbledhura në buxhet kanë rënë me 10 milionë dollarë, çka përbën një tjetër rekord negativ.

Statistikat e detajuara, tregojnë se të gjithë zërat e të ardhurave janë me rënie, ku rezultatet më të dobëta i ka shënuar akciza, taksat nacionale dhe Tatimi mbi Vlerën e Shtuar.

Dështimi me TVSH

Në prill të vitit të kaluar, përmes një mase të shumëkundërshtuar, qeveria detyroi edhe biznesin e vogël që të paguajë Tatim mbi Vlerën e Shtuar. Më parë, TVSH-në e paguanin vetëm bizneset me xhiro më të lartë se 5 milionë lekë në vit, por që nga prilli ky kufi ka zbritur në 2 milionë lekë.

Ulja e pragut të xhiros futi për herë të parë në skemën e TVSH-së mbi 11 mijë biznese të vogla mbijetese, kryesisht sipërmarrje familjare. Por edhe pse numri i bizneseve që paguajnë TVSH është rritur me 11 mijë, të ardhurat nga kjo taksë kanë rënë duke vërtetuar paralajmërimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, që e këshilloi qeverinë të mos e ul pragun e TVSH-së, pasi kjo do dëmtonte buxhetin.

Sipas tabelave të publikuara nga Ministria e Financave në Janar të këtij vitit, tatimet dhe doganat mblodhën 10.9 miliardë lekë të ardhura nga TVSH ose 1.8 për qind më pak se janari i 2018-ës.

Futja në skemën e TVSH-së ka vënë në vështirësi shumë biznese të vogla duke çuar në mbyllje masive. Sipas të dhënave zyrtare vetëm në janar mbyllën aktivitetin duke kaluar në status pasiv mbi 2 mijë biznese të vogla, që do të thotë më shumë të papunë dhe më pak të ardhura për buxhetin e shtetit.