Shqiperia

Fshehu shkarkimin nga detyra në ’97, Kolegji i Posaçëm i Apelimit pezullon gjyqtarin Luan Daci

Kolegji i Posaçëm i Apelimit pezullon gjyqtarin e KPA, Luan Dacin. Ky i fundit akuzohet për falsifikim dokumentesh. Gjyqtari Daci u mor i pandehur nga SPAK, pasi ai akuzohet se fshehu faktin se ishte shkarkuar si gjyqtar në vitin 1997.

KPA theksoi në mbledhjen e sotme se organet proceduese të vijojnë me një proces të shpejtë dhe në përputhje me parashikimet e ligjit.

NJOFTIMI I KPA

Pas vënies në dijeni nga vetë gjyqtar Luan Daci, për marrjen e tij në cilësinë e të pandehurit nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit u zhvillua sot Mbledhja e Gjyqtarëve, e cila, me vendimin nr. 14, datë 24.07.2020, në zbatim të nenit C, pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, të nenit 128, pika 3, germa “b”, të nenit 179, pika 7, si dhe të nenit 179/b, pikat 5 dhe 6 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, vendosi:

1. Pezullimin nga detyra të gjyqtarit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, z. Luan Daci.
2.Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në funksion të ushtrimit të veprimtarisë normale të tij, duke respektuar pavarësine dhe paanësinë e organeve proceduese, si dhe parimin e prezumimit të pafajësisë për gjyqtarin Luan Daci, u kërkon organeve proceduese të vijojnë me një proces të shpejtë, në përputhje me parashikimet e ligjit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë./Tpz