Opinion

Nga dëshira për Emigracion tek dëshira për tu bërë Minoritar në Shqipëri

Nga Pirro Prifti

Një nga problemet me shqetësuese këtij vëndi janëmigracioni, dhe dëshira për tu minoritarizuar. censusin e vitit2011krahas popullatës u vu re tendenca për bërë minoritete.

2015 qeveria ka propozuar mbledhjen e funditprojekligjinPër Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare“, duke i bërënjë shtesë minoriteteve Shqipëria njeh zyrtarisht si pakicakombëtareKështu sipas ligjit, pakicat kombëtare Republikëne Shqipërisë janë pakicat greke, maqedonase, vllahe/arumune, rome, egjiptiane, malazeze, boshnjake, serbe. Ajo bie syështë se 3 prej minoriteteve do njihen si pakica kombëtarejanë me popullsi sllave ku perfshihen palicat (maqedonase, malazeze serbe). Ndryshimi është se me ligjin e vjetër minoritetiGrek, minoriteti Maqedon dhe ai Serbo-Malazez njihesin siminoritete etnike kombëtare, ndërsa vllahët dhe romët siminoritete etno-gjuhësore, ndërsa boshnjakë dhe egjiptianët sikomunitete.

Shqipëria zyrtarisht me 8 pakica kombëtare, 3 prej tyre slave

Minoriteti Grek    24.243 (individë)

Minoriteti Maqedonas 5.512

Minoriteti Malazez 366

Minoriteti Arumun (Vllah) 8.266

Minoriteti Rom    8.301        (http://ëëë.respublica.al/, 12 Prill, 2017).

Nga ana tjetër, kemi emigracion të madh pas vitit 1990. Shqipëria ka patur një ulje të popullsisë që pas viteve `90. Jo vetëm popullsia banuese ka pësuar rënie nga 3.182.417 vitin 1989 2.800.138 vitin 2011, por kemi dhe çvendosjete popullsisë drejt qyteteve kryesisht Tiranë , Durrës, por edhenë qytetet e tjera të Shqipërisë. Tirana si Prefekture është bërë 1 milion banorë, Durësi rreth 500.000 banorë, pra në dy këtoqytete është gjysma e popullsisë. Në total pas vitit`90 e deri më2001  kanë ikur 1.4 milion banorë nga Shqipëria  duke përfshirëedhe lindjet jashtë shtetit. Emigracioni i popullsisë jashtë venditnga viti 2001-2011 ishte 371.386 njerëz por janë kthyer 110.215.

Sidoqoftë nga viti 1990 e më sot numri i shqiptarëve në Greqiështë 677.000 njereëz, në Maqedoni janë rreth 90.000 njerëz, (http://ëëë.instat.gov.al/media/3078/migracioni_ne_shqiperi.pdf), nëItali janë 497.761 njerëz (http://ëëë.shqiptariiitalise.com/tema-mergimi/tema-mergimi/tema-mergimi/emigracioni-shqiptar-dhe-problemet-e-tij-sociale.html), rreth 50.000 janë në Angli, rreth50.000 në SHBA,e po aq në Francë, Gjermani, , e më pak nëBelgjikë Hollandë, etj.

Gjithashtu ka lëvizje të mëdha dhe në kthim. Po kështu pas vitit2013 e deri më sot, kanë ikur rreth 300.000njerëz dhe janëkthyer rreth 110.000 njerëz. Shkaqet janë të ndryshme. Deri nëvitet 2011 shumica ikën për shkaqe ekonomike por edhe përazilkërkim ( politike, hakmarrje, probleme me ligjin shqiptar).

Pas viteve 2011 e deri më sot kanë ikur jo vetëm për shkaqeekonomike për janë larguar dhe familje dhe njerëz me të ardhuratë mia në Shqipëri, për shkaqe nga më të ndryshme si jetesë mëe mirë. interesant është fakti se në burgjet jashtë shtetit ka mëshumë shqiptarë sesa vëndet e tjera në raport me popullsinë.

Këtë problem e kanë ngritur Anglia dhe Hollanda kryesisht duke akuzuar shqiptarët si trafikantë droge dhe prostitucioni, Kjo tëkujton  disa thënie të disa drejtuesve europiano perëndimore nëtë kaluarën pra në shekujt e kaluar se, shqiptrët i thërrisnin simercenarë meqënëse ata ishin mizorë kur luftonin.

Pra, Cpo ndodh ne Shqiperi? Kush po e nxit largimin :

Qeverisja e keqe gjatë këtyre 30 viteve?

Antishqiptarizmi?

Gjendja ekonomike e keqe?

Gjendja politike e pastabilizuar?

Mungesa e një Sistemi shëndetësor cilësor dhe jo të korruptuar?

Pensionet e vogla?

Pagat e ulta?

Korrupsioni?

Globalizmi?

Deshira per te qene ‘me katolik se Papa’ ne raport me vendet e tjera, ne zbatimin e te drejtave dhe lirive te njeriut?

Apo ndikimi politik i fqinjeve per te shperbere Shqiperine?

Një risi është dhe dëshira për tu minoritarizuar brënda vëndit.

Deshira per tu bere dicka qe nuk jemi, qenka e madhe tekshqiptaret. Dikush e ndjen vehten bullgar, dikush, maqedon, dikush grek, dikush italian dikush rom, dikush, serb, dikushamerikan, dikush kanadez,  e dikush tashmearumun. Eshtedeshira per tek kthimi tek tradita e te pareve apo  deshira per temarre nje pashaporte te huaj, apo deshira per tu ndjere i huaj ne vendin tend? Per te thene se nuk jam shqiptar, prandaj mund tebej cte dua dhe…. te mos me ngacmoje njeri se jam i huaj.. ne vendin tim.

Të gjitha nga pak.

Shqiptarët sidomos pas `97, patën dëshirë për tu larguar  për paknga të gjitha nga ato që u thanë më sipër, por mendoj se keq-qeverisja dhe pagat e vogla janë shkaqet kryesore krahas tëtjerave. Një veçori e shqiptarëve mbetet sidomos dembelizmi e cila është e trashëguar që nga koha e perandorisë osmane sepsenjë pjesë e mirë e familjeve shqiptare kanë qënë që pas Pavarësisë  dhe nga koha e Zogut kanë qënë pjesë e superstrukturës perandorise osmane, cilët nuk ishin mësuar punonin. Kjo tregon dhe paradoksin ka punë thjeshta por nuk duan punojnë madje as rinj zonave rurale por preferojnë ose rrinë kot me pretekstin `se po punuan pagesaështë e vogël`. Kjo është dhe arësyeja kërkojnë shkojnëjashtë vëndit, por për fat keq një pjesë i hyjnë rrugës krimit, për tu pasuruar shpejt.

fundmi kjo tendencë e largimit është gjitha vëndet e Ballkanit dhe vëndet e ish bllokut socialist, mendoj se për njëjtat arësye.

Shpresojmë se hapja e Fronteve punës Shqipëri, rritjagraduale e pagave, stabilizimi i rendit, megjithe grindjet politike, pandeminë, tërmetet, do arrijnë realizojnë migracionin e jashtëm.. Përsa i përket migracionit brëndëshëm , problem imadh mbetet pronësia e cila duhet gjejë zgjidhje njëherë e mirë. /gazetaimpakt