Shqiperia

Njoftim për shtyp Shoqatat maqedonase në Shqipëri

Shoqatat maqedonase në Shqipëri mbështesin plotësisht kërkesën e Aleancës Maqedonase për Integrim Evropian dhe iniciativën e deputetit Vasil Sterjovski për Reformën Zgjedhore për të siguruar që pakicat të kenë vende të garantuara në Parlamentin e Shqipërisë

Shoqatat maqedonase Shqipëri mbështesin plotësisht kërkesën e Aleancës Maqedonase për Integrim Evropian dhe iniciativën e deputetit Vasil Sterjovski Reformën Zgjedhorepër siguruar pakicat kenë vënde garantuara në Parlamentin Shqiptar. Askush nuk mund përfaqësojë mirëminoritare Parlamentin Shqiptar sesa deputetët e tyre, askushnuk mund mbrojë dhe adresojë mirë problemet e bashkësive etnike pakicave shoqërinë shqiptare sesa vetë. Kompanitë maqedonase Shqipëri presin Parlamenti shqiptar pranojë nismën për vendet e garantuara parlamentare bashkësive etnike pakicë dhe këtë kuptim mirëpretpërpjekjet e deputetëve për arritur atë qëllim! Shoqatat maqedonase Shqipëri besojnë se marrëdhëniet bilaterale MaqedoniShqipëri duhet ndërtohen mbi parimin themelor drejtës ndërkombëtare sovranitetit barabartë, do thotë mirëkuptim dhe respekt i ndërsjellë, bashkëpunim për të gjitha çështjet me interes përbashkët!

Unioni i Maqedonasve Shqipëri

Shoqata MaqedonaseIlinden“-Tiranë

Shoqata për mbrojtjen e drejtave maqedonasve ShqipëriDrustvo Prespa

Shoqata MaqedonaseSonceKorçë

Shoqata etno-kulturore “Gora”Gorë

Shoqëria kulturore politike “MirTiranë

Shoqata MED (Shoqata e  Maqedonasve Egjeut) Vrnik, Bilisht

Shoqata Maqedonase “Most” – Trebisht, Gollobordë

Shoqëria maqedonasePregor” – Pogradec

/gazetaimpakt

OPINIONE

INTERVISTA