KategoriOpinion

Opinion

10 teza paraprake mbi Trump

Ian Alan Paul 1. Pushteti i Trumpit është kryesisht virtual në formën e tij. Propozo këtë, sugjero atë, gënje për të djeshmen, deklaro se është e...

Opinion

Cili është problemi i Qipros?

Për arsye krejtësisht të ndryshme, të dy popujt e Qipros e konsiderojnë gjendjen e tanishme si të papranueshme. Për të përmirësuar çdo kusht...

Opinion

Çka vjen pas post-modernizmit?

Teoricieni i letërsisë Terry Eagleton flet për teoritë letrare në raport me trendet e mëdha politike dhe historike, dhe vazhdimësinë e marksizmit...