Opinion

Bota muslimane ka nevojë për një superfuqi

Nga: Jusuf Kaplan

Kalifati është një shtet islamik. Ai është një formacion mbrojtës mbikombëtar që doli si rezultat nga vullneti i lirë i muslimanëve dhe gjithashtu ai që garanton unitetin e tyre, që pritet të zgjidhë çështjet e tyre rajonale dhe globale.

Një kalifat është një institucion i shumëanshëm, shumëpalësh, shumëfunksional që jo vetëm që ka një dimension politik, por edhe një institucion administrativ, ekonomik, kulturor dhe intelektual. Herë pas here, merr dimensione fetare gjithashtu.

Një kalifat mund të ekzekutojë dispozitat e tij vetëm kur prona, liria e mendimit, feja, gjenerata, jeta mund të garantohen në shkallën maksimale, ku këto mund të mbrohen, përkatësisht një vend ku dar al-Islam, rajonet muslimane, janë sovrane.

BOTA ISLAMIKE ESHTE SKLLAVERUAR NGA IMPERIALISTET

Nuk mund të ketë kalifat kur nuk ka dar al-Islam. Dar al-Islam është shtëpia e paqes, toka e Islamit, por nuk është një vend ku jetojnë vetëm muslimanë. Dar al-Islam është vendi ku Islami është sovran, dhe një vend ku vendoset paqja, ligji dhe drejtësia, jo vetëm për muslimanët, por edhe për njerëzit që kanë adoptuar besime, ideologji dhe filozofi të ndryshme nga Islami.

Ekzistojnë dy shembuj të rëndësishëm në historinë islame në të cilat kalifati islam mbron dhe garanton të drejtat rajonale dhe globale të muslimanëve dhe anëtarëve të besimeve të tjera përtej kufijve: E para është al-asr al-saada (Epoka e lumturisë që i referohet epokës së Islamit në kohën e profetit); e dyta është halifati osman.

Një kalifat nuk mund të zbatohet kur dar al-Islam është jo-ekzistent. Vetëm në vendet ku Islami është sovran, kështu që muslimanët janë të lirë dhe të pavarur, ku ata mund të vendosin fatin e tyre me vullnetin e tyre të lirë është një tokë paqeje. Vetëm në vende të tilla mund të zbatohet një kalifat.

Dar al-Islam ka qenë nën pushtim për dy shekujt e fundit; bota islame është skllavëruar mendërisht dhe fizikisht.

Imperialistët nuk po pushtojnë botën islamike siç vepruan në mënyrë të qartë gjatë periudhës së kolonizimit. Ata veprojnë me telekomandë përmes kukullave të tyre, përkrahësist  e tyre dhe po shfrytëzojnë të gjitha burimet e botës muslimane. Ata kanë skllavëruar mendërisht masat. Mendjet e masave në botën islame janë nën pushtim të ngjashëm me pjesën tjetër të botës; njerëzimi në tërësi është një skllav vullnetar i kulturës laike perëndimore.

A mund të deklarohet një kalifat në një atmosferë në të cilën bota muslimane skllavërohet dhe trajtohet fizikisht dhe mendërisht?

Kush; cili pushtet apo aktor do të deklarojë një kalifat të tillë dhe në emër të kujt? A do të jetë një kalifat që përfshin të gjithë muslimanët? A është e mundur?

Një kalifat që duhet të deklarohet në një kornizë kohore në të cilën bota muslimane ka qenë skllavëruar mendërisht dhe fizikisht për dy shekuj nuk mund të jetë asgjë tjetër përveç të qenit skllav i imperialistëve.

Do të mjaftojë një vështrim në formacione të tilla në botën muslimane: për shembull, për çfarë është e mirë Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OIC)? A është skllavëruar nga fuqitë globale. Nuk është? Kur vlerësohet si një përpjekje paraprake për krijimin e halifatit, një institucion që duhet të marrë vendime që do të sigurojnë unitetin, paqen dhe integritetin e botës islame duke mos arritur ndonjë iniciativë të madhe, tregon se është një formim i kontrolluar. Nuk ndodh?

Për të menduar se një kalifat i vendosur në këto kushte do të jetë i pavarur nga kontrolli i fuqive imperialiste, duhet të jetë një budalla.

Me siguri, uniteti i botës islame është qëllimi i muslimanëve. Eshtë e detyrueshme për çdo individ që të përmbushë detyrën e tyre për ta arritur këtë.

Në një periudhë kur bota islame nuk është e lirë dhe e pavarur, një kalifat do të shndërrohej në një të ashtuquajtur mjet të ligjshëm për Imperialistët që të marrin më lehtë kontrollin e botës muslimane.

Së fundmi, le të dihet se projekti i kalifatit është një projekt britanik; ata janë duke përdorur individë dhe formacione të caktuara në botën islame.

BOTA MUSLIMANE KA NEVOJE PER NJE SUPERFUQI

Bota muslimane nuk ka nevojë për një kalifat por për një superfuqi gjatë periudhës së tranzicionit.

Themelet e një përparimi dhe civilizimi që do të sigurojë pavarësinë e botës muslimane në kuptimin e vërtetë mund të vihet vetëm me thellësinë historike të një superfuqie, pasurinë intelektuale dhe besimin e thellë që do t’i lejojë asaj të ecë në të ardhmen me hapa të fortë.

Një superfuqi do të dijë që vendimet që ai zbaton do të ndikojnë përtej kufijve të vet; dhe ndërsa natyrisht do të marrë pozicionin si udhëheqësi i botës muslimane, do të funksionojë si një aktor themelues dhe mbrojtës që do të çojë në ndryshime mendore, fizike dhe shpirtërore për të siguruar unitetin e botës muslimane. /GazetaImpakt/yenisafak/

 

OPINIONE

INTERVISTA