KategoriOpinion

Opinion

Cili është problemi i Qipros?

Për arsye krejtësisht të ndryshme, të dy popujt e Qipros e konsiderojnë gjendjen e tanishme si të papranueshme. Për të përmirësuar çdo kusht...

Opinion

Çka vjen pas post-modernizmit?

Teoricieni i letërsisë Terry Eagleton flet për teoritë letrare në raport me trendet e mëdha politike dhe historike, dhe vazhdimësinë e marksizmit...