Etiketeambasada amerikane

Opinion

Mesianizmi shqiptar dhe Amerika

nga Fabjan Ceka. Nese pranojm se koncepti i mesianizmit ka te bej me ardhjen e nje figure mesianike – dikush qe do te jete shpetimtari dhe çliruesi i nje...